pancarta

Emulsió VAE

  • Emulsió de copolímer acetat de vinil-etilè

    Emulsió de copolímer acetat de vinil-etilè

    L'emulsió de copolímer d'acetat de vinil-etilè (emulsió VAE) és un copolímer d'acetat de vinil i etilè. Podem subministrar productes VAE amb una viscositat de 200~8500 mPa.s, un contingut d'etilè de 2~30% i una fracció en massa de matèria no volàtil. a 50~60%.L'emulsió VAE es pot utilitzar en material base d'adhesius, material de mida, material de mida i envernissat de pasta de paper, material base de recobriment, modificador de ciment, adhesiu de catifes, etc.